luni, 6 septembrie 2010

Programul Step-by-Step


ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ “STEP BY STEP”

Programul Step-by-Step a fost preluat din Statele Unite ale Americii în anul 1994. Institutul pentru o Societate Deschisă, condus de George Soros, a iniţiat  un proiect de educaţie timpurie a copilului în Europa Centrală şi de Est şi în ţările din fosta Uniune Sovietică.
Caracteristicile de bază ale acestui program sunt:
- asigurarea de experienţe individuale de învăţare pentru fiecare copil;
- sprijinirea copilului în a-şi exprima opţiunile printr-o activitate planificată şi în cadrul centrelor de activitate;
- accentuarea participării familiei;
Conceptele Programului Step-by-Step vizează dezvoltarea optimă a copiilor numai prin implicarea lor intrinsecă în procesul educaţional, precum şi crearea unei ambianţe care să încurajeze copiii să exploreze, să aibă iniţiative şi să creeze. Este antrenată curiozitatea şi este stimulată învăţarea prin cooperare.
Bazele teoretice adoptate de Programul Step-by-Step în ceea ce priveşte educaţia timpurie sunt: constructivismul, practicile adecvate dezvoltării şi educaţia progresivă.
Conform teoriei constructiviste, învăţarea este un proces interactiv ce implică copiii, adulţii, alţi copii şi mediul înconjurător. Învăţarea apare deci pe măsură ce copiii încearcă să înţeleagă lumea din jurul lor, corelând noi experienţe cu ceea ce au înţeles deja.
Adecvarea la stadiul de dezvoltare presupune adaptarea activităţilor interesului copilului. Toti copiii progresează trecând prin stadii de dezvoltare comune, dar în acelaşi timp fiecare copil este unic. Copilul este curios, simte plăcerea experienţelor senzoriale, motivarea şi atenţia vin de la sine.
Educatia progresivă evidenţiază faptul că educaţia trebuie privită ca un proces de viaţă şi nu ca o pregătire pentru viaţa viitoare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu