miercuri, 22 septembrie 2010

Centrele de activitate in clasele step-by-step


CENTRELE DE ACTIVITATE: ALFABETIZARE
Sala de grupă  este delimitată în mai multe centre de activitate, după cum urmează:
-Alfabetizare
-Ştiinţe
-Arte
-Construcţii
-Joc de rol / Bucatarie
-Matematicǎ/Materiale Manipulative
-Nisip şi apă.
ALFABETIZARE
Centrul „Alfabetizare” este spaţiul în care copiii îşi exersează limbajul sub toate aspectele sale
(vocabular, gramatică, sintaxă, înţelegerea mesajului) în timp ce comunică (verbal şi nonverbal) sau asimilează limbajul scris. Deşi se adresează preponderent domeniului DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI COMUNICĂRII, prin sarcinile formulate în acest centru, contribuţiile asupra dezvoltării globale sunt multiple şi pot include: dezvoltarea motricităţii fine, dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată, promovarea sănătăţii şi nutriţiei, ca şi exersarea unor capacităţi şi atitudini în învăţare (curiozitate şi interes, iniţiativă, persistenţă în activitate, creativitate).
În acest Centru copiii creează poveşti cu ajutorul marionetelor şi a păpuşilor pe degete care pot
fi înregistrate şi apoi audiate cu toată grupa. La masa de confecţionat cărţi, copiii desenează, scriu dar mai ales, dictează educatoarei întâmplări, poveşti, despre familiile lor sau despre ei. Copiii autori îşi pot prezenta propria carte grupului, înainte ca aceasta să fie inclusă în colecţia bibliotecii.
Copiii creează texte pe care educatoarea la început le notează, apoi, pe măsură ce îi stimulează
să-şi exprime ideile, le oferă posibilitatea să le scrie singuri, prin copiere, cu litere de tipar sau la tabla magnetică. Învăţarea scrisului se face spontan, ca răspuns la întrebările ce provin din necesităţile reale ale copilului.
Confecţionarea cărţilor, tehnica benzilor desenate, teatrul de păpuşi favorizează cooperarea, colaborarea şi dezvoltarea creativităţii copiilor.
Această zonă a sălii de grupă, pentru copiii cu vârstă de 3-5 ani, asigură formarea deprinderii de a reacţiona la mesaje simple, de a le recepta şi transmite sau de a exersa calitatea de vorbitor şi ascultator.
Aici copilul:
• învaţă cuvinte şi expresii noi;
• îşi structurează logica întâmplărilor prin intermediul povestirilor/ repovestirilor: „Căsuţa din
oală”, „Ridichea uriaşă”, „Coliba iepuraşului” “Manusa” “Turtita”;
• exersează abilităţi ale mişcărilor fine: colorat, răsfoirea cărţilor;
• îşi dezvoltă imaginaţia şi creativitatea prin intermediul poveştilor cu început dat sau al
întâmplărilor hazlii;
• îşi îmbunătaţeşte discriminarea vizuală prin utilizarea: imaginilor, jetoanelor, planşelor pentru
lecturi după imagini („Familia mea”, „Jucăriile şi jocurile copiilor în grădiniţă”);
• decodifică simboluri din imagini, desene;
• îşi îmbogăţeşte cunoştinţele despre lume şi viaţă prin: lecturi ale educatoarei („Sanda la grădiniţă”, „Legenda ghiocelului”), jocuri didactice („Cu ce se îmbracă copilul”, „Eu spun una, tu spui multe”), convorbiri tematice („Să ne purtăm civilizat”, „Toamnă, toamnă harnică şi de roade darnică”), discuţii libere;
• îşi antrenează capacitatea de memorare prin: vizualizarea imaginilor, succesiunea evenimentelor, memorizări („Ninge” de Otilia Cazimir, „Mamei” de Elena Dragoş).

Sursa: P.R.E.T

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu